Autorius: <span>lieakta</span>

Doc. Zenonui Dulevičiui atminti

Šiąnakt anapus iškeliavo anesteziologas reanimatologas, daugelio gydytojų Mokytojas docentas Zenonas Dulevičius (1936-05-06 – 2023-11-07). Gydytojo kelią pradėjo 1962 m. Mažeikiuose, 1971 m. baigė studijas aspirantūroje, apgynė disertaciją ir pradėjo dirbti tuometiniame Kauno medicinos institute, yra daugiau kaip 100 spausdintų darbų, tarp jų vadovėlių ir mokomųjų knygų, autorius ir bendraautoris.

Doc. Z. Dulevičius yra hemodializės (1969 m.) ir hemosorbcijos (1970 m.) pradininkas Kaune.

Jį pažinojusių atmintyje išliks kaip šviesi ir intelektuali asmenybė.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Jie gyvi, kol mes juos prisimename…

Artėjant Vėlinėms į mano gyvenimą visada grįžta Moriso Meterlinko pjesė „Žydroji paukštė“ ir Čingizo Aitmatovo knyga „Ilga kaip šimtmečiai diena“. Grįžta kaip įspūdis, kaip neapčiuopiamas jausmas… Negalėčiau nuosekliai atpasakoti jų turinio, tik dvi ypač įstrigusias vietas.

Pirmoji – apie berniuką ir mergaitę, kurie ieškodami žydrosios paukštės patenka į mirusiųjų pasaulį ir ten randa prie namuko sėdinčius savo senelius. Iš jų berniukas ir mergaitė sužino, kad visi mirusieji miega, o kai mes pagalvojame apie juos – jie lėtai prasimerkia, pabunda, ima kalbėtis, judėti, galvoti apie mus. Vos tik juos pamirštame, jie vėl užmiega, pereidami į laukimo būseną.

Jie gyvi, kol mes juos prisimename…

Geriausia šios istorijos iliustracija – Lino Antano Jovaišos (1949–1993) nuotrauka prie sodybos kaime. Puikus plataus akiračio žmogus, puikus gydytojas, hiperbarinės oksigenacijos ir klinikinės toksikologijos pirmeivis… Gaila, kad bendravimui su juo man likimas nedavė nei penkerių metų, bet aš esu tikras, kad jis prie savo dabartinio namelio nemiega, kad jam nereikia ilgai laukti kol jį kas nors prisimins…

Antroji – apie mankurtą, žmogų netekusį atminties, praradusį ryšį su artimaisiais, tradicijomis… Čingizo Aitmatovo mankurtas – auka, atminties netekusi ne savo valia, bet dėl nepakeliamo skausmo, dėl sužalojimo. Tuos, kurie atmintį ir tradicijas prarado sąmoningai, norėčiau vadinti atminties invalidais.

Deja, bet invalidumas gali būti nepagydomas…

Prieš visų šventųjų dieną ir Vėlines linkiu, kad Jūsų giminių ir draugų rato mirusiesiems nereikėtų ilgai laukti, kol juos kas nors prisimins.

Pagarbiai,

Jonas

Nuotrauka iš asmeninio Tomo Jovaišos archyvo

Medicina – ne sportas, nebūtina būti pirmuoju – svarbu būti laiku

Siekiamybė yra, kad visi pacientai gautų savalaikes, kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Vieno ar kito gydymo metodo įdiegimas ir taikymas turėtų būti nulemtas ne noro pirmauti ar išsiskirti iš kitų, bet poreikio padėti pacientui, o savo pasiekimus lengviausia įvertinti lyginant juos su kitų pasiekimais.

1967 m. Keiptauno Groote Schuur ligoninėje Christiaan Neethling Barnard atliko inksto, o tų pačių metų gruodžio 3 d. ir pirmąją Pasaulyje širdies persodinimo operaciją. 1974 m. jis pradėjo donorų širdžių transplantacijas, nešalindamas recipientų širdžių. Nuo 1988 m. šioje ligoninėje atliekamos kepenų transplantacijos, iki 2000 m. per metus vidutiniškai buvo atliekama 50, o šiame amžiuje – daugiau kaip 60 inkstų transplantacijų. Įdomu, bet nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija aukščiausio lygio universitetinėje Groote Schuur ligoninėje buvo atlikta tik 2023 m. sausio 25 d. ir tai tikrai nulėmė ne darbuotojų kvalifikacijos ar lėšų trūkumas.

LSMU ligoninėje Kauno klinikose inkstų transplantacijos pradėtos 2000 m. gegužės 5 d., o visos galimybės pradėti nesuderinamos kraujo grupės inkstų transplantacijas buvo jau 2016 m. pabaigoje. Šiais metais rugpjūčio mėn. ir buvo atlikta pirmoji tokia transplantacija. Išlaikę mandagią pauzę po Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos pranešimo, mes irgi norime pasidžiaugti šiuo multidisciplininiu pasiekimu, prie kurio dalis mūsų asociacijos narių turėjo galimybę prisidėti tiesiogiai.

Pirmoji nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija iš mūsų pareikalavo dar keleto naujienų, tai:

Buvome pasiruošę ir lygiagrečiam plazmos imunosorbcijos bei hemodializės arba ilgos lėtos hemodiafiltracijos atlikimui, bet laimei to neprireikė.

Už kiekvienos naujienos stovi žmonės, kurie su mumis dalinosi patirtimi, parėmė patarimais ir/arba savo įgūdžiais, todėl didžiausia mūsų padėka (chronologine tvarka):

 • Grenoblio universitetinės ligoninės Nefrologijos, hemodializės, aferezių ir inkstų transplantacijos departamento kolektyvui su vadovu prof. Lionel Rostaing priešakyje, sudariusiems galimybę Transplantacijos sektoriaus vadovei prof. Rūtai Vaičiūnienei ir man susipažinti su jų patirtimi ir darbu.
 • Dr. Laurynui Rimševičiui ir jo bendraautoriams už gražų VUL Santaros klinikų patirties apibendrinimą straipsnyje „Successful adsorption of anti-A/B antibodies with multiple personal use columns in AB0 incompatible kidney recipients: A single centre experience“ (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jca.21481), jis mums buvo naudingas ruošiantis ir priimant galutinius sprendimus.
 • UAB Renalfarma medicinos aparatūros inžinieriui Mindaugui Juciui, radusiam laiko sudalyvauti pirmojoje dviguboje plazmos filtracijoje aparatu HF440. Tai beveik „paskutinis mohikanas“ – vienas iš 2–3 Lietuvos medicininės įrangos įmonėse dirbančių inžinierių, kurie vis dar gali dirbti prie paciento lovos vienoje komandoje su medikais, nes dauguma kitų jo kolegų yra labiau linkę vaizduoti mokytojus.
 • Glycorex Transplantation AB specialistams Jenny Nilsson ir Johan Nilsson, padėjusiems praktiniais patarimais atliekant pirmąją plazmos imunosorbciją ir pasidalinusiais informacija, kurios nėra gairėse ir straipsniuose – sėkmę ar nesėkmę dažnai nulemia iš pirmo žvilgsnio nepastebimos smulkmenos. Jenny Nilsson ir Johan Nilsson pagalba mus lydėjo viso recipiento paruošimo metu, iš pradžių laiškais ir telefonu, po to nuotoliniu pasitarimu (žr. https://apsinuodijimai.lt/nuotolinis-pasitarimas-netapacios-kraujo-grupes-inksto-transplantacijos-klausimais/), o jų atvykimas baigiamajam pasiruošimo etapui buvo paskutinė ir svarbiausia mūsų didelės ir sudėtingos dėlionės detalė.

Mūsų komandos indėlis buvo tik maža skirtingų padalinių ir daugelio specialybių darbuotojų nuveikto darbo dalelė, džiugu, kad galime ja pasidalinti su visa mūsų asociacija. Spalio 5 d. konferencijos Raudonės pilyje dalyviai turėjo galimybę smulkiai aptarti visus recipiento paruošimo etapus, susipažinti ne tik su mūsų sėkmingais žingsniais, bet ir su problemomis, su kuriomis susidūrėme ir be kurių neįmanoma ko nors pasiekti.

Džiaugiamės ir sveikiname visus dalyvavusius ruošiantis ir atliekant pirmąją LSMU ligoninėje Kauno klinikose nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantaciją ir, svarbiausia, linkime sėkmės ir sveikatos recipientui.

Rūtos Vaičiūnienės nuotraukoje iš kairės: Kastitė, Jenny, Jonas, Johan, Rūta, Aldona ir pacientas, kuris saugiai netilpo į kadrą.

 

Pagarbiai,

Lietuvos aferezių ir klinikinės asociacijos vardu – Jonas Šurkus

2023-iųjų metų renginių sezonas baigtas: ačiū visiems buvusiems kartu

Per paskutines tris savaites turėjome keturis renginius – vieną nuotolinį ir tris normalius. Spalio 5 d. sezoną vainikavo rudeninis mūsų asociacijos renginys – mokslinė praktinė konferencija Nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių gydymo būdų“ Raudonės pilyje. Prieš renginį turėjome galimybę susipažinti su Raudonės pilies istorija ir savininkais, pasivaišinti garsiaisiais kultūros paveldui priklausančiais Sofijos virtinukais bei prisiliesti prie išskirtinės asmenybės, 1830–1831 m. sukilimo dalyvio bajoro Napoleono Ordos gyvenimo ir kūrybos. Istorijos ratas sukasi spirale – kaip ir XIX amžiuje priešas tas pats, o vienybės galėtų būti daugiau.

Pagrindiniai konferencijos metu išnagrinėti klausimai – metalinių svetimkūnių sukelti smulkiųjų gyvūnų apsinuodijimai bei recipiento paruošimas nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacijai iš gyvo donoro. Ačiū šio ir kitų mūsų renginių lektoriams ir dalyviams, be Jūsų dalyvavimo nebūtų prasmės ir galimybių vystyti veiklą. Ateinantys pora mėnesių bus skirti einamiesiems reikalams, apie jų eigą, sėkmes ir nesėkmes informuosime Jus svetainėje ir laiškais.

Negaliu paskelbti pranešimų prezentacijų, todėl Jūsų dėmesiui siūlau Napoleono Ordos eilėraštį ir keletą muzikos kūrinių (atsiprašau dėl youtube transliuojamų reklaminių priedų, bet įdėti įrašų tiesiai į svetainę neturiu teisės):

Noktiurnas (groja Aleksandra Golod)

Polonezas Nr. 10 (groja danų grupė Brevis)

Valsas (groja deja, bet nacionalinis Gudijos orkestras)

 

Malonaus klausymo, pagarbiai,

Jonas Šurkus

Žinių ir požiūrio į ŽIV vertinimas sveikatos priežiūros įstaigoje: kviečiame prisijungti

Visi dirbantieji su krauju nėra visiškai apsaugoti nuo per biologines terpes plintančių ligų, todėl mums turėtų būti aktualus Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Europos AIDS klinikos draugijos (EACS) atliekamas tyrimas siekiant įvertinti žinias ir požiūrį į ŽIV sveikatos priežiūros įstaigose.

Atsakymai padės nustatyti sveikatos priežiūros darbuotojų ir ŽIV užsikrėtusių žmonių poreikius ir prioritetus, kad galėtume sumažinti su ŽIV susijusį neigiamą požiūrį ir elgesį sveikatos priežiūros įstaigose.

VU ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro profesorė Raimonda Matulionytė maloniai pakvietė mus prisidėti prie šios apklausos ir pasidalinti šia informacija socialinėje žiniasklaidoje bei tiesiogiai su kolegomis, dirbančiais sveikatos priežiūros įstaigose.

Galima pasinaudoti viršuje esančiu QR kodu arba nuoroda į apklausą lietuvių kalba:

https://redcap.ecdc.europa.eu/surveys/?s=YT8YCCLNW7ET8LKN

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

 

Bendra tradicinė mokslinė praktinė konferencija Utenoje „Medicinos aktualijos 2023“

Labai atsiprašau, kad stipriai vėluodamas informuoju apie vieną iš svarbiausių mūsų renginių – rugsėjo 26 d. įvyko bendrai su Lietuvos gydytojų sąjungos Utenos filialu ir Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Utenos skyriumi organizuota mokslinė praktinė konferencija „Medicinos aktualijos 2023”. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 100 asmens sveikatos priežiūros specialistų, didėjantis susidomėjimas ir klausytojų rato plėtimasis yra gerų ateities perspektyvų garantija.

 

Dideliam mūsų nustebimui, organizuodami šį renginį susidūrėme su netikėtomis biurokratinėmis kliūtimis – netiko net tradiciniu tapęs pavadinimas „Utenos ruduo 2023“. Nenorėdami padaryti problemų renginio dalyviams buvome priversti eiti į kompromisus, tačiau artimiausiu metu planuojame išsiaiškinti ar mums pareikštos pretenzijos buvo juridiškai pagrįstos.

 

Šiame aukščiau esančių institucijų ne visai teigiamo požiūrio fone, kuo nuoširdžiausia padėka:

 • lektoriams ir klausytojams už aukštos kokybės pranešimus ir dalyvavimą bei betarpišką bendravimą,
 • LGS Utenos filialo pirmininkei Zinai Žemčiugovai ir LSSO Utenos skyriaus direktorei Raselei Andrijauskienei už konstruktyvų bendradarbiavimą,
 • Mariui Perminui už neišsenkantį entuziazmą,
 • visiems dalyvavusiems organizuojant renginį ir ypatingai (abėcėlės tvarka) Dovilei Knezytei, Daliai Motiejūnaitei-Vilūnienei, Svajūnei Petkevičiūtei, Vitalijui Usovui, Kristinai Vaškelienei ir Virginijai Zarankienei.

 

Daugiau informacijos Mariaus Permino veidaknygėje (rugsėjo 27 dienos įraše): https://www.facebook.com/marius.perminas.9

 

Pagarbiai,

 

Jonas Šurkus

Trečiasis rugsėjo antradienis – Aferezių pažinimo diena

Šiandien buvo Aferezių pažinimo diena. Mes, kaip Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija bei LSMU ligoninės Kauno klinikų Nefrologijos klinikos darbuotojai, ją organizavome pirmą kartą. Na, ir ką mes padarėme:

 • Su Komunikacijos tarnybos vyr. specialiste Jovita parengėme informaciją naujienlaiškiui, skirtam Klinikų darbuotojams (Informacija naujienlaiškiui).
 • Dalyvavome Neurologijos klinikos rytiniame pasitarime, kur aptarėme organizacinius aferezių klausimus, indikacijų pasikeitimus, sunkiausias komplikacijas, reikalingus sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimus bei naujų gydymo metodų poreikį, gydant retas vaikų ligas.
 • Su kolegomis iš Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos pasidalinome informacija apie galimybę panaudoti gydomąsias aferezes ūminiams apsinuodijimams ir ūminiam kepenų pažeidimui gydyti.
 • Mūsų (t. y. Detoksikacijos) skyriaus vadovė prof. Edita Žiginskienė pavaišino gydomųjų aferezių kolektyvą ledais, o mes ją – skaniausia Klinikose kava.
 • Turėjome Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nuotolinį seminarą, skirtą naujosioms 2023 m. American Society for Apheresis (ASFA) gydomųjų aferezių naudojimo klinikinėje praktikoje gairėms aptarti: Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice (deja, ši nuoroda nemokamai veikia tik iš LSMU ir, galbūt, VU kompiuterių). Taip pat aptarėme pasirengimą spalio 5 dienos renginiui. Seminare dalyvavo mūsų kolegos iš Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Visagino.

Aišku, spėjome ne viską, todėl artimiausiu ir ne artimiausiu metu parengsime:

 • Vaizdo įrašą apie gydomąsias aferezes, kur aptarsime ir diskusiją apie pirmosios aferezės autorystės klausimą.
 • Įrašą mūsų internetinėje svetainėje apie paciento paruošimą netapačios kraujo grupės inksto transplantacijai.
 • Pasiūlymus dėl 29 kartus pakeisto 1997-12-31 sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 721 naujų pakeitimų (su nuo 2022-05-31 galiojančia suvestine redakcija galima susipažinti čia: AR_2022-05-31).

Taip pat įvykdysime pažadą asociacijos nariams ir Neurologijos klinikos jaunimui  😉

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Rudeniniai profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Pirmiausia norime Jus informuoti, kad sveikatos apsaugos ministro įsakymu bus keičiama mūsų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarka. Organizuojamų renginių tai labai nepalies, šiek tiek nukentės tik pranešėjai, nes bus mažinamas už skaitytus pranešimus suteikiamų valandų skaičius. Su naujosios tvarkos projektu galite susipažinti čia: PK tobulinimo tvarkos projektas

2023-09-19 (antradienį) organizuojame Aferezių pažinimo dieną. Kadangi dalis mūsiškių dalyvaus tuo pat metu vyksiančiame Šiaurės šalių Apsinuodijimų centrų susitikime, buvome priversti sumažinti planuotą aktyvumą. Numatomi tokie Aferezių pažinimo dienos renginiai:

 • 8:00 susitikimas su LSMU neurologijos specialybės rezidentais.
 • 15:00 nuotolinis 3 akademinių valandų trukmės seminaras LieAKTA nariams „2023 m. gydomųjų aferezių naudojimo klinikinėje praktikoje gairės“. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta visiems LieAKTA nariams, norintieji gauti sertifikatus turi apie tai pranešti laišku (jonas.surkus@kaunoklinikos.lt arba lieakta.renginiai@gmail.com) iki rugsėjo 18 d. 20 val.
 • Planuojame paskelbti informacinį pranešimą LSMU ligoninės Kauno klinikų svetainėje ir vaizdo įrašą LieAKTA svetainėje.
 • Pakartotinai dalinamės nuoroda į naująsias ASFA gaires, tikimės, kad ji veiks ir Jūsų kompiuteriuose:  Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice

2023-09-26 (antradienį) kartu su Lietuvos gydytojų sąjungos Utenos filialu ir Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Utenos skyriumi Kūrybinių industrijų centre Taurapilis (adresas: Aušros g. 47, Utena) organizuojame tradicinę 5 akademinių valandų trukmės mokslinę praktinę konferenciją Utenos ruduo 2023“. Mūsų asociacijos nariams renginys yra nemokamas, su programa galite susipažinti čia: 2023 09 26 MPK programa HI KC

2023-10-05 (ketvirtadienį) Raudonės pilyje organizuojame mokslinę praktinę konferenciją Nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių gydymo būdų“, renginys skirtas tik mūsų asociacijos nariams, programa bus išsiųsta kiekvienam asmeniškai. Svarbiausi numatomi pranešimai apie metalinio svetimkūnio sukeltą ūminį apsinuodijimą bei recipiento paruošimą netapačios kraujo grupės inksto transplantacijai (su klinikinių atvejų pristatymu ir aptarimu). Registracija vykdoma laiškais (jonas.surkus@kaunoklinikos.lt arba lieakta.renginiai@gmail.com) iki spalio 1 d. 20 val., nes spalio 2 d. turime suderinti maitinimo klausimus.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimo

Apsvarstę LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktas įstatymų pataisas, kuriomis planuojama Lietuvoje įteisinti nikotino maišelius ir kitus galinčius atsirasti rinkoje naujus gaminius, kuriuose yra nikotino, bet nėra tabako, šiandien (t. y. rugpjūčio 23 d.) pateikėme mūsų asociacijos nuomonę LR Seimo kanceliarijai (11:41), visiems LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariams (11:52), Ekonomikos ir inovacijų bei Sveikatos apsaugos ministerijoms (12:42):

Dėl Lietuvos Respublikos
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo Nr. I-1143 pakeitimo įstatymo projekto

Mes kaip sveikatos priežiūros specialistai esame prieš bet kokių kvaišalų ir svaigalų prieinamumo žmonėms didinimą. Deja, bet puikiai suprantame, kad oraliniam vartojimui skirti nikotine išmirkyti maišeliai (toliau – nikotino maišeliai) yra prieinami šešėlinėje rinkoje, jų galima įsigyti internetinėje prekyboje, todėl yra būtinas teisinis šios problemos reguliavimas.

Mums neaišku, kodėl nuspręsta nikotino maišelius ir kitus galinčius atsirasti rinkoje naujus gaminius, kuriuose yra nikotino, bet nėra tabako, reglamentuoti LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu. Šio įstatymo projekto 29 straipsnio 1 punkto 8 papunktyje yra nurodoma prievolė tabako pakaitalų gamybai naudoti nežemesnio kaip gryno (99–99,9 proc.) cheminio reagento grynumo klasės ingredientus. Tokio grynumo alkaloidas nikotinas nėra ir niekaip negali būti susijęs su tabaku, kurio lapuose nikotino koncentracija yra nuo 1 iki 6 proc. sauso svorio, o yra gaminamas pramoniniu būdu.

Lietuvos Respublikoje kaip vaistai yra įregistruota 12 vaistinių kramtomųjų gumų, kuriose nikotino kiekis yra 2–4 mg ir 9 transderminiai pleistrai, iš kurių nikotino išsiskyrimo greitis yra nuo 0,29 iki 1,56 mg/val. Deja, bet net tokie nikotino kiekiai per 1–2 val. gali sukelti apsinuodijimą vaikams. Mažiems vaikams apsinuodijimą gali sukelti ir 2 suvalgytos cigaretės, kuriose bendras nikotino kiekis yra apie 2 mg, nors nikotino pasisavinimas iš augalinės medžiagos yra gerokai lėtesnis ir paprastai poveikis pasireiškia ne anksčiau kaip po vienos valandos. Iš 16 mg nikotino turinčio maišelio nikotino pasisavinimas yra žymiai greitesnis ir didesnis, todėl neabejotinai kels sunkių apsinuodijimų pavojų.

Nei vienas mūsų asociacijos narys nepritarė siūlomiems LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams. Mūsų nuomone:

 1. Tabako pakaitalų, tarp jų ir nikotino maišelių, įsigijimo apribojimai turi būti ne mažesni kaip nikotino turinčių vaistinių gumų.
 2. Turi būti uždrausta naudoti medžiagas, galinčias suteikti tabako pakaitalams papildomų skonio savybių.
 3. Reikia sumažinti maksimalią nikotino koncentraciją viename tabako pakaitalo vienete iki 8 mg, o tuo atveju, jeigu nebus jokių apribojimų tabako pakaitalų įsigijimui – iki 1 mg (kaip cigaretėse).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įsakymo projekto 29 straipsnio 1 punkto 8 papunkčio antroje eilutėje yra gramatinė klaida – „grinumo“, turi būti „grynumo“. Beje, toje pačioje eilutėje esantis žodis „ingredientas“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke yra nurodomas kaip vengtina vartoti svetimybė ir turėtų būti keičiamas terminu sudedamoji dalis.

LR Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektui pastabų neturime.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

P. S. Su įstatymo pakeitimo projektu galima susipažinti rugpjūčio 10 d. įraše: https://apsinuodijimai.lt/lietuvoje-planuojama-legalizuoti-nikotino-maiselius/

Plazmos imunosorbcija IgG ir IgM klasės antikūnų pašalinimui (papildyta 08-16)

Užvakar (t. y. rugpjūčio 14 d.) LNK žinių kalbinti žmonės aiškino, kad nežino kaip reikėtų švęsti Žolines.

Vakar (t. y. rugpjūčio 15 d.) rodėme pavyzdį – naudojant kraujo separatorių Com.Tec ir sorbento kolonėlę Glycosorb-AB0 A-column, LSMU ligoninėje Kauno klinikose atlikome plazmos imunosorbciją IgG ir IgM antikūnų pašalinimui – paciento antikūnų titrai sumažėjo nuo 1:16 iki atitinkamai 1:4 ir 1:2.

Šiandien (t. y. rugpjūčio 16 d.) imunosorbciją pakartojome, naudodami universalią sorbento kolonėlę Glycosorb-AB0 A/B-column.

Daugiau informacijos planuojame pateikti artimiausiu metu.

Gydomųjų aferezių komanda yra dėkinga sorbento gamintojo Glycorex Transplantation AB specialistams Jenny Nilsson ir Johan Nilsson, radusiems laiko prisijungti prie mūsų ir pasidalinusiais praktiniais patarimais – „yra pasaulyje viena vertybė – žmogaus ryšys su žmogumi” (Antuanas de Sent Egziuperi).

Pagarbiai,

Jonas Šurkus