Valdybos sudėtis

Jonas Šurkus (pirmininkas)

Ingrida Aleliūnienė

Rūta Lekšienė

dr. Rima Naginienė

Evelina Podylinienė