Istorija

lieAKTA-logo
Asociacijos susikūrimą nulėmė poreikis tobulinti profesinę kvalifikaciją specialistams, dirbantiems gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos srityse.

Nuo 2010 metų, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos Kauno skyrius kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Nefrologijos klinika pradėjo organizuoti šiai specialistų grupei mokslines praktines konferencijas.

Didėjant veiklos apimtims, atsirado poreikis operatyviau spręsti problemas, todėl 2015-04-28 sukviestas steigiamasis susirinkimas, į kurį atvyko 49 dalyviai ir buvo įkurta Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija, patvirtinti įstatai, išrinkta valdyba. VĮ Registrų centre asociacija įregistruota 2015-06-10.