Naujienos

Medicina – ne sportas, nebūtina būti pirmuoju – svarbu būti laiku

Siekiamybė yra, kad visi pacientai gautų savalaikes, kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Vieno ar kito gydymo metodo įdiegimas ir taikymas turėtų būti nulemtas ne noro pirmauti ar išsiskirti iš kitų, bet poreikio padėti pacientui, o savo pasiekimus lengviausia įvertinti lyginant juos su kitų pasiekimais.

1967 m. Keiptauno Groote Schuur ligoninėje Christiaan Neethling Barnard atliko inksto, o tų pačių metų gruodžio 3 d. ir pirmąją Pasaulyje širdies persodinimo operaciją. 1974 m. jis pradėjo donorų širdžių transplantacijas, nešalindamas recipientų širdžių. Nuo 1988 m. šioje ligoninėje atliekamos kepenų transplantacijos, iki 2000 m. per metus vidutiniškai buvo atliekama 50, o šiame amžiuje – daugiau kaip 60 inkstų transplantacijų. Įdomu, bet nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija aukščiausio lygio universitetinėje Groote Schuur ligoninėje buvo atlikta tik 2023 m. sausio 25 d. ir tai tikrai nulėmė ne darbuotojų kvalifikacijos ar lėšų trūkumas.

LSMU ligoninėje Kauno klinikose inkstų transplantacijos pradėtos 2000 m. gegužės 5 d., o visos galimybės pradėti nesuderinamos kraujo grupės inkstų transplantacijas buvo jau 2016 m. pabaigoje. Šiais metais rugpjūčio mėn. ir buvo atlikta pirmoji tokia transplantacija. Išlaikę mandagią pauzę po Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos pranešimo, mes irgi norime pasidžiaugti šiuo multidisciplininiu pasiekimu, prie kurio dalis mūsų asociacijos narių turėjo galimybę prisidėti tiesiogiai.

Pirmoji nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija iš mūsų pareikalavo dar keleto naujienų, tai:

Buvome pasiruošę ir lygiagrečiam plazmos imunosorbcijos bei hemodializės arba ilgos lėtos hemodiafiltracijos atlikimui, bet laimei to neprireikė.

Už kiekvienos naujienos stovi žmonės, kurie su mumis dalinosi patirtimi, parėmė patarimais ir/arba savo įgūdžiais, todėl didžiausia mūsų padėka (chronologine tvarka):

  • Grenoblio universitetinės ligoninės Nefrologijos, hemodializės, aferezių ir inkstų transplantacijos departamento kolektyvui su vadovu prof. Lionel Rostaing priešakyje, sudariusiems galimybę Transplantacijos sektoriaus vadovei prof. Rūtai Vaičiūnienei ir man susipažinti su jų patirtimi ir darbu.
  • Dr. Laurynui Rimševičiui ir jo bendraautoriams už gražų VUL Santaros klinikų patirties apibendrinimą straipsnyje „Successful adsorption of anti-A/B antibodies with multiple personal use columns in AB0 incompatible kidney recipients: A single centre experience“ (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jca.21481), jis mums buvo naudingas ruošiantis ir priimant galutinius sprendimus.
  • UAB Renalfarma medicinos aparatūros inžinieriui Mindaugui Juciui, radusiam laiko sudalyvauti pirmojoje dviguboje plazmos filtracijoje aparatu HF440. Tai beveik „paskutinis mohikanas“ – vienas iš 2–3 Lietuvos medicininės įrangos įmonėse dirbančių inžinierių, kurie vis dar gali dirbti prie paciento lovos vienoje komandoje su medikais, nes dauguma kitų jo kolegų yra labiau linkę vaizduoti mokytojus.
  • Glycorex Transplantation AB specialistams Jenny Nilsson ir Johan Nilsson, padėjusiems praktiniais patarimais atliekant pirmąją plazmos imunosorbciją ir pasidalinusiais informacija, kurios nėra gairėse ir straipsniuose – sėkmę ar nesėkmę dažnai nulemia iš pirmo žvilgsnio nepastebimos smulkmenos. Jenny Nilsson ir Johan Nilsson pagalba mus lydėjo viso recipiento paruošimo metu, iš pradžių laiškais ir telefonu, po to nuotoliniu pasitarimu (žr. https://apsinuodijimai.lt/nuotolinis-pasitarimas-netapacios-kraujo-grupes-inksto-transplantacijos-klausimais/), o jų atvykimas baigiamajam pasiruošimo etapui buvo paskutinė ir svarbiausia mūsų didelės ir sudėtingos dėlionės detalė.

Mūsų komandos indėlis buvo tik maža skirtingų padalinių ir daugelio specialybių darbuotojų nuveikto darbo dalelė, džiugu, kad galime ja pasidalinti su visa mūsų asociacija. Spalio 5 d. konferencijos Raudonės pilyje dalyviai turėjo galimybę smulkiai aptarti visus recipiento paruošimo etapus, susipažinti ne tik su mūsų sėkmingais žingsniais, bet ir su problemomis, su kuriomis susidūrėme ir be kurių neįmanoma ko nors pasiekti.

Džiaugiamės ir sveikiname visus dalyvavusius ruošiantis ir atliekant pirmąją LSMU ligoninėje Kauno klinikose nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantaciją ir, svarbiausia, linkime sėkmės ir sveikatos recipientui.

Rūtos Vaičiūnienės nuotraukoje iš kairės: Kastitė, Jenny, Jonas, Johan, Rūta, Aldona ir pacientas, kuris saugiai netilpo į kadrą.

 

Pagarbiai,

Lietuvos aferezių ir klinikinės asociacijos vardu – Jonas Šurkus

Komentarai yra išjungti