Tikslai

  • Gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos plėtojimas ir vystymas Lietuvoje
  • Įvairių specialybių gydytojų ir slaugos specialistų bei kitų sričių specialistų kompetencijos gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos srityse gerinimas.
  • Asociacijos narių interesų atstovavimas.