Naujienos

Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) Vilkijoje įvyks visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LieAKTA susirinkimas

Šių metų rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) įvyks visuotinis ataskaitinis-rinkiminis mūsų asociacijos susirinkimas. Pradžia 14:00 Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje (adresas: Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno raj.), po gerb. Arūno Sniečkaus pranešimo susirinkimas persikels už vieno kilometro į kavinės Mudu2 salę (adresas Čekiškės 41, Vilkija, Kauno raj.).

Programoje:

  1. Asociacijos pirmininko ataskaita.
  2. Asociacijos įstatų keitimas.
  3. Asociacijos pirmininko, valdybos ir revizoriaus rinkimai.
Tam, kad galėtų įvykti rinkimai ir būtų galima keisti įstatus, reikalingas daugiau kaip pusės asociacijos narių dalyvavimas, todėl negalinčių dalyvauti visuotiniame susirinkime narių prašome balsavimo teisės perleidimo sutartimi įgalioti kitą narį atstovauti jį visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdį galima rasti čia: Balsavimo teises perleidimo sutartis 2022-09-29.
Labai prašome atspausdinti sutarties pavyzdį ir užpildyti jį ranka. Nariai, kuriems bus perleista balsavimo teisė, pasirašytą sutartį arba pasirašytas sutartis turės pateikti registracijos metu prieš visuotinį susirinkimą.
Kartu planuojama konferencija „Nuo praeities iki dabarties: nuo Lietuvos dvasininkijos kovos su girtuoklyste iki naujos būtinųjų priešnuodžių rinkinių sudėties”. Preliminari 4-5 val. programa (bus tikslinama):
  1. Lietuvos dvasininkijos kova su girtuoklyste ir blaivybės sąjūdis (Arūnas Sniečkus).
  2. Atnaujintos 2022 metų ASFA gydomųjų aferezių gairės, jeigu bus paskelbtos iki rugsėjo mėn. (Rūta Lekšienė, dalyvių diskusija).
  3. Nauja būtinųjų priešnuodžių rinkinio sudėtis (Jonas Šurkus, dalyvių diskusija).
  4. Pavakariai.

Trumpa informacija apie Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejų, įkurtą 1990 m. buvusioje klebonijoje. Tai seniausias išlikęs pastatas Vilkijoje. Manoma, kad šiam namui yra virš 300 metų. Jo sienos regėjo mums gerai žinomus lietuvių kūrėjus, tačiau ryškiausią pėdsaką čia paliko garsiausias lietuvių tautosakininkas ir etnografas Antanas Juška. Jo sukaupti lietuvių liaudies dvasiniai turtai ir šiandien stebina savo gausa. A. Juškos amžininkai mini daugiau nei 70 000 senųjų lietuviškų žodžių žodyną, 7 000 dainų dainyną, apie 2 000 melodijų rinkinį, Vydūno ranka rašytus laiškus, B. Buračo autografais paženklintas knygas, dešimtis raštais mirgančių audinių, skrynių, šimtus senosios buities rakandų. Kasmet čia vyksta tradicinės brolių Juškų dainų ir kalendorinės šventės, rengiamos parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis.

Pagarbiai,

Jonas

 

Komentarai yra išjungti