Naujienos

Pasiūlymai dėl nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų

Dėl stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio
paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo

 

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nariai aptarė Jūsų paskelbtą stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo projektą ir teikia svarstymui šiuos pasiūlymus:

  1. Mūsų nuomone 9.8.2. ir 12.2.8. papunkčiuose turi būti naudojamas tas pats terminas, todėl siūlome Aprašo 9.8.2. papunktyje terminą „gydomąjai aferezei“ keisti į daugiskaitos formą „gydomosioms aferezėms“, o 12.2.8. papunktyje išbraukti žodį „pakaitinės“:

9.8.2. medicinos priemones gydomąjai aferezei gydomosioms aferezėms atlikti;

12.2.8. pakaitinės gydomosios aferezės;

Motyvai:

  • gydomosios aferezės yra didelės gydymo metodų grupės pavadinimas – 7–8 Lietuvos ASPĮ atliekama apie 30 skirtingų gydomųjų aferezių;
  • teikiant nefrologijos paslaugas yra reikalingos ne vienos, bet keleto rūšių gydomosios aferezės, pvz., eritraferezė, masyvioji (didelės apimties) plazmaferezė, dviguba plazmos filtracija ir imunosorbcija antikūnams prieš kraujo grupių antigenus šalinti;
  • nėra tokios procedūros kaip pakaitinė gydomoji aferezė – tai pažodinis vertimas vienos iš gydomųjų plazmaferezių angliško pavadinimo (therapeutic plasma exchange), deja, ne visiškai tikslus.

Jeigu būtų nuspręsta nepriimti šito pasiūlymo, tada reikėtų nurodyti konkrečias stacionarinėms nefrologijos paslaugoms teikti reikalingas gydomąsias aferezes, bet tai sudarytų papildomų problemų, nes:

  • įvairiuose Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos dokumentuose yra naudojami skirtingi tų pačių gydomųjų aferezių pavadinimai;
  • tą patį tikslą galima pasiekti taikant skirtingas lygiavertes gydomąsias aferezes, pvz., masyviąją plazmaferezę, kaskadinę plazmaferezę arba dvigubą plazmos filtraciją, eritraferezę arba kraujo nuleidimą. Metodo pasirinkimas šiuo atveju priklauso nuo ASPĮ turimų galimybių ir individualių paciento savybių.
  1. Aprašo 5.4. papunktyje siūlome suvienodinti minimų specialybių gramatinę kategoriją, keičiant vienaskaitą į daugiskaitą, nes jeigu „paslaugas teikia du ar daugiau gydytojų nefrologų“, tai ir bendrosios praktikos slaugytojas turėtų būti ne vienas:

5.4. ASPĮ, teikiančioje stacionarines suaugusiųjų nefrologijos tretinio lygio paslaugas, nepertraukiamai visomis dienomis visą parą stacionarines suaugusiųjų nefrologijos tretinio lygio paslaugas teikia du ar daugiau gydytojų nefrologų kartu su bendrosios praktikos slaugytoju slaugytojais.

Pasiūlymai išsiųsti į Sveikatos apsaugos ministeriją 2023-02-21 11:04.

 

Jonas

Komentarai yra išjungti