Naujienos

Nuotolinis pasitarimas ekstrakorporinės fotoferezės klausimais

Š. m. kovo 14 d. buvo surengta Kauno klinikų gydytojų hematologų ir gydomąsias aferezes atliekančių gydytojų nuotolinis pasitarimas ekstrakorporinės fotoferezės klausimais su Fraiburgo (Freiburg) Alberto ir Liudviko universiteto profesoriumi Robert Zeiser. Alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija ir piktybinių susirgimų imunologija yra vienos iš pagrindinių prof. R. Zeiser darbo ir mokslinių tyrimų sričių, todėl jo nuomonė ir patarimai dėl lėtinės transplantato prieš šeimininką ligos gydymo ir ekstrakorporinės fotoferezės taikymo buvo labai naudingi.

Aptartos ir kitos aktualios problemos, tokios kaip kraujagyslinės prieigos suformavimas ar rečiau pasitaikanti ūminė transplantato prieš šeimininką liga po kepenų transplantacijos. Prof. R. Zeiser yra maloni išimtis tarp kitų pripažintų ekspertų, nes yra kompetetingas konsultuoti ir dėl pačių gydomųjų procedūrų atlikimo.

Esame dėkingi partneriams, suteikusiems galimybę pabendrauti su prof. R. Zeiser, pirmoje eilėje kompanijos Macopharma Centrinės ir Rytų Europos komercijos vadovei Alice Letondal bei UAB Medita vadybininkui Audriui Raišeliui.

Momentinėje kompiuterio ekrano kopijoje kairėje – prof. Robert Zeiser, dešinėje viršuje – Nefrologijos klinikos gydomųjų aferezių padalinio gydytoja Rūta Lekšienė, dešinėje apačioje pasislėpęs po komandų juosta – Hematologijos skyriaus vadovas doc. Rolandas Gerbutavičius.

Komentarai yra išjungti