Naujienos

Naujienos iš Vilkijos

Rugsėjo 29 d. Vilkijoje įvyko visuotinis ataskaitinis-rinkiminis mūsų asociacijos susirinkimas, kuriame iš 53-jų LieAKTA narių dalyvavo 21, 24 nariai sutartimi perleido savo balsavimo teisę dalyvaujantiesiems, susirinkimo kvorumas sudarė 85 proc.

Susirinkime išklausyta pirmininko ataskaita ir pakeisti asociacijos įstatai, naujieji įstatai bus paskelbti mūsų svetainėje, kai bus atlikti visi priklausantys juridiniai formalumai, svarbiausi pakeitimai yra šie:

  • panaikinta asocijuota narystė,
  • supaprastinta stojimo procedūra,
  • įteisinta galimybė visuotinį susirinkimą vykdyti nuotoliniu būdu,
  • valdyba sumažinta nuo devynių iki penkių narių,
  • renkamų asmenų kadencija prailginta nuo trijų iki keturių metų.

Naujajai kadencijai išrinkti:

  • pirmininkas Jonas Šurkus,
  • valdybos nariai Ingrida Aleliūnienė, Rūta Lekšienė, Rima Naginienė ir Evelina Podylinienė,
  • revizorius Marius Perminas.

Prieš visuotinį susirinkimą ir po jo vyko konferencija “Nuo praeities iki dabarties: nuo Lietuvos dvasininkijos kovos su girtuoklyste iki naujos būtinųjų priešnuodžių rinkinių sudėties”.

Savo ir valdybos narių vardu dėkoju už pasitikėjimą, per praėjusius septynerius metus asociacija iškristalizavo tiek savo sudėtį, tiek veiklos kryptis, su visų Jūsų palaikymu tikimės sklandaus darbo.

Pagarbiai,

Jonas

   

Mariaus Permino nuotraukos iš Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus

 

Komentarai yra išjungti