Naujienos

LieAKTA ir LKTD pozicija dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašo

Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų reikalavimų ir paprastosios
hemodializės, sudėtingosios hemodializės, peritoninės dializės ir
nepertraukiamos pakaitinės inkstų terapijos paslaugų specialiųjų
reikalavimų aprašo
2022-10-28

 

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nariai kartu su kolegomis iš Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos aptarė Jūsų paskelbtą projektą ir turi šiuos pasiūlymus ir pastabas:

  1. Mūsų nuomone Aprašo 16, 41 ir 99 punktų reikalavimas klinikinės toksikologijos rezidentūrą baigusiems klinikinės toksikologijos gydytojams baigti „ne trumpesnius kaip 72 val. universiteto organizuojamus kvalifikacijos HD atlikimo srityje tobulinimo kursus“ yra perteklinis.

Motyvai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-1930 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-683 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 118:2015 „Klinikinės toksikologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo“ IV skyriuje „Kompetencija“ yra nurodyta:

„17. Klinikinės toksikologijos gydytojas turi gebėti:

[…]

17.14. atlikti detoksikacinę hemodializę.

[…]

  1. Klinikinės toksikologijos gydytojas, baigęs Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamą tobulinimosi kursą ar atlikęs atitinkamą stažuotę Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje ar rezidentūros bazėje arba užsienio valstybės universitete, rengiančiame ir tobulinančiame atitinkamus specialistus, jeigu atitinkami sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai nenustato kitokio papildomo tobulinimo, turi gebėti:

18.1. taikyti ekstrakorporinės detoksikacijos metodus apsinuodijimams ir jų komplikacijoms gydyti:

18.1.1. atlikti dializes ir užtikrinti priežiūrą jas atliekant (Z49);

[…]“

Gebėjimas savarankiškai atlikti detoksikacinę hemodializę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-2848 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl gydytojo rezidento ir gydytojo odontologo rezidento, įgijusių pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą, kompetencijos“ pakeitimo“ patvirtintas kaip klinikinės toksikologijos rezidentūros studijų programos pakopinė kompetencija.

Gebėjimui atlikti dializes ir užtikrinti priežiūrą jas atliekant (Z49) klinikinės toksikologijos rezidentūros studijų programoje yra skirta 12 kreditų (320 val.) Apsinuodijimų cikle ir 12 kreditų (320 val.) pasirenkamuose cikluose, kurie skirti visoms dializėms, išskyrus peritoninę, įsisavinti, t.y. beveik 9 kartus daugiau laiko nei nurodytuose tobulinimo kursuose.

  1. Mūsų nuomone reikia suvienodinti Aprašo 16, 41 ir 99 punktų reikalavimus klinikinės toksikologijos gydytojui, vaikų intensyviosios terapijos gydytojui ir gydytojui anesteziologui reanimatologui, jeigu jie yra įgiję atitinkamas kompetencijas rezidentūros studijų metu.

Motyvai:

Mums nesuprantama, kodėl Aprašo 16, 41 ir 99 punktuose yra išskirti gydytojai anesteziologai reanimatologai, ypatingai 16 ir 41 punktuose, nes kiek mums yra žinoma absoliuti dauguma Lietuvoje dirbančių anesteziologų reanimatologų neturi patirties teikiant paprastosios ir sudėtingosios hemodializių paslaugas. Teikiant nepertraukiamos pakaitinės inkstų terapijos paslaugas gydytojų anesteziologų reanimatologų pasirengimas ir patirtis yra labai skirtingi, todėl nuostatos, parengtos pagal didžiausią patirtį turinčius gydytojus anesteziologus reanimatologus, neužtikrins teikiamų paslaugų kokybės ir pacientų saugos reikalavimų kitose ASPĮ bei gali turėti nepageidaujamų pasekmių šias paslaugas teikusiems gydytojams.

  1. Siūlome papildyti Aprašo 47.2 papunkčio paskutinį sakinį:

47.2. ūminis apsinuodijimas, kai yra nustatytos sudėtingosios HD paslaugos teikimo indikacijos arba suteikus sudėtingosios HD paslaugą galima tikėtis klinikinio efekto, nes apsinuodijimą sukėlusi medžiaga ir (arba) jos metabolitai sudėtingosios HD metu gali būti pašalinami iš organizmo. Skiriant sudėtingosios HD paslaugą pagal šią indikaciją rekomenduojama klinikinės toksikologijos gydytojo konsultacija konsultuotis su VVKT Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus specialistu (klinikinės toksikologijos gydytoju) arba su ASP paslaugas teikiančios įstaigos klinikinės toksikologijos gydytoju.

Motyvas:

Analogišką formuluotę Sveikatos apsaugos ministerijos teisininkai įtraukė į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. V-1491 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašo ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

14. Jei Tvarkos aprašo priede priešnuodžių skyrimo indikacijos nenurodytos, gydantis gydytojas ar kitas kompetentingas sveikatos priežiūros specialistas privalo konsultuotis su VVKT Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus specialistu (klinikinės toksikologijos gydytoju) arba su ASP paslaugas teikiančios įstaigos klinikinės toksikologijos gydytoju. […]“

  1. Siūlome naujai suformuluotose sąvokose ir jų apibrėžtyse skliausteliuose nurodyti terminus, naudojamus 2021-03-29 atnaujintuose TLK-10-AM ir ACHI kodų sąrašuose, pvz., Nepertraukiama (nenutrūkstama) hemofiltracija ir Protarpinė (intermituojanti) hemofiltracija.

Motyvas:

Galiojančiuose normatyviniuose aktuose turi būti naudojami vienodi terminai, ypatingai tais atvejais, kai nuo teisingo kodavimo priklauso suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas.

Aprašo 2.18. punkte neteisingai nurodytas peritoninės dializės kodas, nes pagal TLK-10-AM kodų sąrašą kodu Z49.1 žymima „ekstrakorporalinė dializė“. Peritoninė dializė turi būti žymima kodu Z49.2 („kita dializė“).

  1. Manome, kad įsakymo projekto nuostata nuo 2027-01-01 uždrausti teikti paprastosios hemodializės paslaugą gydytojams, neturintiems gydytojo nefrologo arba gydytojo vaikų nefrologo licencijų, yra neteisinga.

 Motyvas:

Manome, kad reikia atskirti pakaitinę inkstų terapiją (hemodializę) ir kitų lėtinės inkstų ligos apraiškų ir komplikacijų (tokių kaip inkstinė mažakraujystė ar kalcio ir fosforo apykaitos sutrikimai) gydymą. Pagrindinis darbas paprastosios hemodializės metu tenka slaugos specialistams, gydytojams dažnai tenka spręsti įvairias lėtines pacientų problemas ir teikti skubią pagalbą gydant hemodializės metu atsiradusius sutrikimus. Tuo tarpu nefrologinės pagalbos kokybė yra užtikrinama privalomomis reguliariomis gydytojo nefrologo konsultacijomis – taip yra gydomos ir širdies bei kraujagyslių, plaučių ir kitos ligos, kai ilgalaikį paciento stebėjimą ir gydymą užtikrina šeimos gydytojai, atsižvelgdami į gydytojų specialistų rekomendacijas.

Nemanome, kad reikėjo iki šešerių metų prailginti studijas nefrologijos rezidentūroje vien tam, kad po jų daliai gydytojų nefrologų tektų dirbti vien dializių salėse, neturint galimybių pilnavertiškai dirbti pagal savo specialybės normą. Jeigu yra įrodymais pagrįstos informacijos, kad šiuo metu neužtikrinama nefrologinė pagalba pacientams, kuriems yra teikiamos paprastosios hemodializės paslaugos, problemą paprasčiau spręsti didesniu gydytojo nefrologo konsultacijų skaičiumi.

 

Jonas Šurkus, LieAKTA pirmininkas

Artūras Barkus, LKTD pirmininkas

Išsiųsta sveikatos apsaugos ministerijai 2022-10-28 13:44

Susipažinti su projektu galima ČIA.

Komentarai yra išjungti