Naujienos

Kreipimasis dėl neteisingų švino koncentracijų bendrame SADM ir SAM įsakyme

Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministrui
Sveikatos apsaugos ministrui

 

Dėl 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406
2022 11 24

 

Nagrinėdami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ 2021-01-31 dienos suvestinę redakciją, Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų 1-ame priede radome dvi grubias, mūsų manymu technines klaidas – švino koncentracija kraujyje padidinta 1 000 (vieną tūkstantį) kartų:

1.1 papunktyje biologinis ribinis švino dydis nurodytas 70 mg Pb/100 ml kraujo (turėjo būti 70 μg (mikrogramų)/100 ml kraujo).

1.2.2 papunktyje nurodytas švino kiekis, kai reikia vykdyti darbuotojų sveikatos patikrinimą, yra didesnis kaip 40 mg Pb/100 ml kraujo (turėjo būti 40 μg/100 ml kraujo).

Priede nurodomos koncentracijos yra absoliučiai mirtinos bet kokiai gyvybės formai. Remiantis visuotinai pripažinta profesionaliam naudojimui skirta duomenų baze TOXINZ, švino koncentracija kraujyje didesnė kaip 40 μg/100 ml laikoma didele, o didesnė kaip 70 μg/100 ml – labai didele, abiem atvejais atsižvelgus į klinikinius simptomus reikia spręsti klausimą dėl gydymo priešnuodžiais. Analogiška informacija yra ir Europos Komisijos profesinių ligų diagnostikos vadove (Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis. European Comission, 2009. ISBN 978-92-79-11483-0).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad būtina kuo skubiau Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų 1-ame priede nurodyti teisingas švino koncentracijas kraujyje, nes dėl klaidingų duomenų gali būti medicininių pasekmių nukentėjusiesiems dėl švino poveikio ir teisinių pasekmių specialistams, dėl neteisingos informacijos netinkamai teikusiems šiems žmonėms asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Kreipimasis išsiųstas 2022-11-24 8:28.

2022-11-24 8:30 LR SADM Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius patvirtino el. laiško gavimą.

Komentarai yra išjungti