Naujienos

Dėl planuojamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 98/24/EB ir 2004/37/EB pakeitimų

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos ir Lietuvos profesinės sveikatos specialistų draugijos narių darbo grupė, vadovaujama LSMU MA Neuromokslų instituto direktoriaus pavaduotojos, Toksikologijos laboratorijos vadovės dr. Rimos Naginienės, išnagrinėjo Europos komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl švino, jo neorganinių junginių ir diizocianatų ribinių verčių iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetetingiems darbuotojams 2023-03-23 10:06 ir 2023-04-04 10:40 pateikėme nuomonę dėl švino ir jo neorganinių junginių ribinių verčių keitimo. Buvo aptarti:

  • galimi sunkumai užtikrinant pakeistų nuostatų vykdymą,
  • kriterijų, pagal kuriuos bus vertinamas galimas toksinis švino poveikis papildomo medicininio patikrinimo metu, poreikis,
  • poreikis keisti Europos Komisijos rekomendacijas profesinių ligų diagnostikai.

Norintys susipažinti su Europos komisijos pasiūlymu, tai padaryti gali čia: Elektroninio dokumento nuorašas.

Besidomintiems švino toksiškumu rekomenduojame Gabijos Laubner ir Indrės Stražnickaitės straipsnį Case series of chronic occupational lead exposure in shooting ranges, 2022 m. sausio mėnesį paskelbtą Journal of Trace Elements in Medicine and biology: DOI: 10.1016/j.jtemb.2021.126886

Jonas Šurkus

Komentarai yra išjungti