Naujienos

Dėl pastabų ir pasiūlymų sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektams

Pateikėme redakcinio pobūdžio pasiūlymą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo projekto 16.29 papunkčiui:

„16.29. toksinių medžiagų sukeltos nefropatijos, inkstų tubulinės kanalėlių nekrozės, ūmaus ūminio inkstų nepakankamumo;“

Mūsų pasiūlymas nekeičia įsakymo iš esmės, būtent tokie terminai naudojami kituose pastarųjų metų sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktuose.

 

Teikėme pastabas ir kitiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymams:

2023-06-12 įsakymui Nr. V-658 „Dėl Gydymo CD19 chimerinių antigeno receptorių T ląstelėmis paslaugos teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Į mūsų nuomonę buvo ATSIŽVELGTA, pasiūlymai priimti.

2023-06-13 įsakymui Nr. V-687 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

Į mūsų pastabas ir pasiūlymus ATSIŽVELGTA DALINAI, esminiai netikslumai pataisyti.

 

Pagarbiai,

Jonas

Komentarai yra išjungti