Naujienos

Dėl nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų

Baigiamas ruošti ir bus teikiamas tvirtinti stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas. Kaip jau esame minėję, darbo grupė atsižvelgė į mūsų pasiūlymus, tačiau svarstymo metu viena asmens sveikatos priežiūros įstaiga pateikė siūlymą, kad gydomąsias aferezes galima atlikti ir pagal sutartį su kita ASPĮ. Mums buvo suteikta galimybė pareikšti nuomonę dėl šio pasiūlymo, kurią pateikėme 2023-07-11:

 

Tvirtinimui teikiamo Stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 6.5.2 ir 9.2.11 papunkčiai dėl gydomųjų aferezių yra skirti stacionarines suaugusiųjų tretinio lygio nefrologijos paslaugas teikiančiai ASPĮ, kurioje pagal 9.1.5 papunktį turi būti teikiamos ir dializės paslaugos.
Naudojant visų modelių hemodializės aparatus galima atlikti filtracinę plazmaferezę (papildomai reikia įsigyti tik plazmos filtrų), o naudojant beveik visų modelių nepertraukiamos pakaitinės inkstų terapijos aparatus galima atlikti filtracinę plazmaferezę ar net dvigubą plazmos filtraciją (papildomai reikia įsigyti tik tam skirtų vienkartinių priemonių komplektų), tai reiškia, kad bet kurioje ASPĮ, teikiančioje dializės paslaugas, techniškai galima atlikti ir filtracines plazmaferezes.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1556 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarkos bei ligų ir indikacijų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas toks nefrologijos stacionaruose gydomų ligų, kurioms esant taikomos gydomosios aferezės, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, sąrašas, atitinkantis ir visuotinai pripažįstamas 2019 metų Amerikos aferezių draugijos (American Society for Apheresis) gydomųjų aferezių gaires:
1.1. Plazmaferezė:
1.1.6. Hemolizinis ureminis sindromas (atipinis) (D59.3).
1.1.38. Gudpasčerio (Goodpasture) sindromas (M31.0).
1.1.43. Greitai progresuojantis glomerulonefritas (N01).
1.1.44. Židininė segmentinė glomerulosklerozė (N03.1).
1.1.45. Imunoglobulino A nefropatija (N03.3).
1.1.49. Transplantuoto inksto atmetimas (T86.1).
1.1.53. Recipiento ruošimas inksto transplantacijai (Z51.4).
1.8. Imunosorbcija:
1.8.5. Recipiento ruošimas inksto transplantacijai (Z51.4).
Visi šie pacientai yra tokio sudėtingumo, kad negali būti vežiojami kasdien arba kas antrą dieną invazinėms procedūroms iš vienos ASPĮ į kitą, tuo labiau, kad po gydomosios plazmaferezės paslaugos dėl galimų komplikacijų, tokių kaip plaučių edema, jiems dažnai iš karto gali būti reikalinga ir sudėtingosios hemodializės paslauga, neretai tai yra Intensyviosios terapijos padalinių pacientai. Negalint suteikti reikiamų ASP paslaugų vietoje, tokius pacientus būtina perkelti į atitinkamo lygio ASPĮ, kad būtų galima užtikrinti pacientų saugą bei kokybišką sveikatos priežiūrą ir orumo nežeminančias sąlygas pagal Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas.
Dializės įranga negalima atlikti tik eritraferezės pacientams su antrine eritrocitoze (D75.1) po inkstų transplantacijos, tačiau ši ASP paslauga yra teikiama ambulatoriškai (pastarųjų 10 metų LSMU ligoninės Kauno klinikų duomenimis stacionariniams pacientams buvo atlikta mažiau kaip 1 proc. visų eritraferezių ir tai buvo ne nefrologiniai, bet hematologiniai ir neurologiniai pacientai).
Aišku, gydomosioms aferezėms atlikti reikia kompetetingų darbuotojų. Jeigu atitinkamoje ASPĮ nėra gydytojų nefrologų ar kitų specialybių gydytojų, apmokytų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gydomųjų aferezių ir hemosorbcijos kokybės reikalavimų“ patvirtintą mokymo atlikti gydomąsias aferezes programą, tai jose pagal tvirtinimui teikiamo Stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 6.2 papunktį turi dirbti gydytojai anesteziologai reanimatologai, kurie pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2019 „Gydytojas anesteziologas reanimatologas“ patvirtinimo“ 2019-04-26 galiojančios suvestinės redakcijos 15.21 papunktį turi gebėti atlikti plazmaferezę.
Deja, neturime informacijos, kurios ASPĮ turi licencijas teikti stacionarines suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugas, bet galime pateikti sąrašą pagrindinių ASPĮ, kuriose pastaraisiais metais daugiau ar mažiau buvo atliekamos gydomosios aferezės (sąrašas nėra baigtinis):
– Klaipėdos universitetinė ligoninė,
– LSMU ligoninė Kauno klinikos,
– Respublikinė Klaipėdos ligoninė,
– Respublikinė Panevėžio ligoninė,
– Respublikinė Šiaulių ligoninė,
– Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,
– VU ligoninė Santaros klinikos.
Mūsų nuomone, gydomosios aferezės stacionarines suaugusiųjų antrinio lygio nefrologijos paslaugas teikiančiai ASPĮ yra didelis privalumas, bet neturėtų būti privaloma sąlyga, kas ir yra įteisinta tvirtinimui teikiamame Stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų apraše.

 

Su galutiniu aprašo projektu galima susipažinti čia: Nefrologijos II-III stac. paslaugos – projektas.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Komentarai yra išjungti