Naujienos

Dėl gydymo chimerinių antigeno receptorių T limfocitų (CAR-T) CD19 paslaugos teikimo tvarkos aprašo

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nariai aptarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl gydymo chimerinių antigeno receptorių T limfocitų (CAR-T) CD19 paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projektą ir pateikė pasiūlymų dėl aprašo 3.9. ir 3.9.6. papunkčiuose naudojamų terminų:

  1. Aferezių padalinio pavadinimą papildyti žodžiu “gydomųjų” ir išbraukti žodį “atlikimo”. Motyvas: terminas “gydomoji aferezė” naudojamas Hematologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimuose.
  2. “Ląstelių aferezės aparato” pavadinimą pakeisti į “kraujo separatorių”. Motyvas: ląstelių aferezės aparatas turi mažesnį atliekamų aferezių diapazoną – jis yra skirtas citaferezėms, bet ne plazmaferezei atlikti, be to terminas separatorius yra naudojamas užsienio šaltiniuose ir yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Terminų banką bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų banką.
  3. “Kraujodaros kamieninių ląstelių aferezės” pavadinimą papildyti žodžiu “periferinių”. Motyvas: aferezės būdu yra renkamos būtent periferinės kraujodaros kamieninės ląstelės.

“3.9. turi gydomųjų aferezių atlikimo padalinį, kuriame yra ne mažiau kaip 2 kraujo separatoriai ląstelių aferezės aparatai, kuriais galima atlikti:

3.9.6. periferinių kraujodaros kamieninių ląstelių aferezę.“

Mūsų siūlomi pataisymai tiksliau apibrėžia apraše naudojamus terminus ir nekeičia paties aprašo reikalavimų iš esmės.

Su aprašu galima susipažinti čia: CAR-T paslaugos teikimas

Pasiūlymai išsiųsti į Sveikatos apsaugos ministeriją 2023-04-11 12:33.

Jonas Šurkus

Komentarai yra išjungti