Naujienos

2022 metų Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos veiklos ataskaita

Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir LieAKTA įstatus iki balandžio 30 d. privalome parengti ir pateikti praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą.

Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo reikalavimus, joje yra ši privaloma informacija:

  • informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  • asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  • asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  • samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

Ši ataskaita yra vieša, susipažinti su ja galima čia: 2022 m. LieAKTA finansine ataskaita

Taip pat primenu, kad š. m. kovo 30 d. kartu su Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija rengiame tradicinę pavasarinę nuotolinę konferenciją.


Iki vasario 5 d. imtinai elektroninėmis ryšio priemonėmis 2022 finansinių metų LieAKTA veiklos ataskaita buvo patvirtinta, jai pritarė 42 iš 57 asociacijos narių (15 narių nuomonės nepareiškė). Iki vasario 15 d. galima teikti pasiūlymus, kuriuos reikėtų apsvarstyti visuotiniame susirinkime, aišku, jeigu tokių pasiūlymų yra.

Pagarbiai,

Jonas

Komentarai yra išjungti