Naujienos

Patvirtinta pakeista klinikinės toksikologijos gydytojo norma

LR sveikatos apsaugos ministro 2021-08-25 įsakymu Nr. V-1930 pakeista Lietuvos medicinos norma MN 118:2015 „Klinikinės toksikologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”. Su oficialiu šio teisės akto tekstu galima susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1770f960055d11ec9f09e7df20500045

Komentarai yra išjungti