Naujienos

Biologinės stebėsenos modelio sukūrimo ir įgyvendinimo projektas

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1944 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendina „Biologinės stebėsenos modelio sukūrimo ir įgyvendinimo” projektą.

Pagrindinis tikslas – parengti biologinės stebėsenos modelį ir jį įgyvendinus nustatyti pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse ribines, rekomendacines ar ribines fiziologines vertes bei parengti rekomendacijų, padedančių sumažinti ir (arba) išvengti pavojingų cheminių medžiagų poveikį(-io) gyventojų sveikatai.

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisės aktus ir Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas bus įvardintos konkrečios neorganinės ir organinės cheminės medžiagos (metalai, bisfenoliai, plastifikatoriai ir kt.), kurių koncentracijos bus tiriamos biologinėje stebėsenoje dalyvaujančių asmenų kraujyje ir (arba) šlapime, taip pat bus parengtos rekomendacijos, skirtos sumažinti ir (arba) išvengti pavojingų cheminių medžiagų poveikį(-io) gyventojų sveikatai.

Su Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis galite susipažinti čia:

  • World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2015)‎. Human biomonitoring: facts and figures. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/164588
  • World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2023)‎. Human biomonitoring. Basics: educational course. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/368163. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Pagarbiai,

Jonas

Komentarai yra išjungti