Ūminiai apsinuodijimai

Jeigu reikia, galite konsultuotis su Apsinuodijimų informacijos biuro budinčiu specialistu telefonu (85) 236 2052